Ergens in een Vlaams dorpje, goed onttrokken aan het zicht vanaf de doorgaande weg, ligt deze kleine watermolen met aangrenzend huis. De locatie staat al geruime tijd te koop, maar de technische staat is zo slecht dat niemand eraan wil om het te renoveren. Buurtbewoners zijn inmiddels gewend aan de groepen fotografen die bij tijd en wijlen de locatie bezoeken om er foto's van te maken en zijn zelfs bereid iets meer over de geschiedenis van het huis te vertellen. Bij mijn bezoek was er helaas niemand die iets meer over de locatie kon of wilde vertellen.