Nadat bij het eerste bezoek, nauwelijks foto's in deze staalfabriek gemaakt konden worden, werd het tijd voor een hernieuwd bezoek aan dit enorme staalcomplex. Bij het eerste bezoek was men doende om een buitenring aan te leggen van concertina prikkeldraad, maar dat bleek al snel niet voldoende soelaas te bieden tegen dieven. Daarom werden enige tijd later nog eens drie rollen van deze concertina rondom het complex gelegd en leek het beter beveiligd dan Fort Knox. Na verschillende vruchteloze pogingen bleek in 2015 toch de tijd rijp nadat het een andere groep ook gelukt was om binnen te komen.