Chateau Löwenherz is de naam voor een kasteel waarover al in de 13e eeuw voor het eerst geschreven werd en waarvan de huidige -nog bestaande gebouwen- dateren uit de 17e eeuw. Het domein bleef jaren in bezit van een familie totdat het in de vorige eeuw in bezit kwam van een andere eigenaar, die begon met de renovatie van het kasteel en de tuinen ervan. Na enkele decennia kwam het kasteel in bezit van de Staat en kreeg het kasteel een publieke functie. Na ongeveer twee jaar leegstand werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om foto's van dit prachtig kasteel te maken.