Privacybeleid voor bezoekers

Versie 2.0
Datum: 24 december 2017
Deze versie vervangt hiermee alle eerdere versies. Het privacybeleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website eosfoto.nl bezoekt of gebruikt.

1. Beheer en Rechten

 1. De webpagina eosfoto.nl is een niet-commerciële webpagina en wordt beheerd door de eigenaar van de domeinnaam. Op alle inhoud rusten rechten van de auteur en de fotograaf. Op de tekst van de website rust -behalve op de geciteerde wetsartikelen- uitdrukkelijk auteursrecht!
 2. Voor de foto's op de webpagina is een Creative Commons licentie van toepassing: CC-BY. Alle foto's mogen derhalve met naamsvermelding van de fotograaf en link naar de webpagina zowel commercieel als particulier gebruikt worden.

2. Gegevens van bezoekers

 1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan eosfoto.nl worden bewaard in een beveiligde omgeving.
 2. Wanneer bezoekers of gebruikers handelingen verrichten, als bedoeld in artikel 138C Wetboek van Strafrecht, worden persoonlijk herleidbare gegevens opgeslagen en bewaard.
 3. De beheerder en de hostingprovider zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 4. Statistieken over het gebruik van de webpagina worden enkel verzameld en gebruikt om de dienst te optimaliseren en de webpagina verder op bezoekers af te stemmen.

3. Gegevens verstrekken aan derden

 1. Gegevens die door de bezoeker en/of gebruiker aan EOSfoto,nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:
 1. Wanneer er een wettelijke verplichting hiertoe bestaat door of jegens Nederlands Recht of op bevel van een Nederlandse Rechtbank.
 2. Wanneer gegevens verzameld zijn als bedoeld onder 2b, worden deze overgedragen aan opsporingsinstanties en/of aan de provider van waaruit de handeling of handelingen verricht werden.

4. Cookies

 1. EOSfoto.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren en om anonieme gegevens over het gebruik van de webpagina te verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan eosfoto.nl de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5. Contact
Bezoekers en/of gebruikers kunnen in contact komen met de beheerder, enkel per e-mail, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Beveiliging en opslag
De gegevens die de gebruiker en/of bezoeker aan EOSfoto.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Verder maken de hostingprovider, de webpagina en de databanken, gebruik van een optimale bescherming tegen aanvallen van buitenaf.Aansprakelijkheid

De beheerder is gerechtigd de inhoud van de webpagina te wijzigen zonder dat de gebruiker en/of bezoeker daarvan eerst op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

1. Informatie

 1. De informatie en foto's op deze webpagina is zoals ze is. Aan de inhoud of juistheid van de webpagina kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend of aansprakelijkheid uit volgen! Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen en dient geen beslissingen te nemen op grond van de hier aangeboden informatie.
 2. De geboden informatie op deze webpagina is zoals hier aangeboden.
 3. De geboden informatie over verlaten en vervallen locaties of juridische uitleg over urbex kan niet (meer) in overeenstemming zijn met de werkelijkheid!

2. Urbex en verantwoording

 1. De foto's van en artikelen over urban exploration (kortweg: urbex) hebben enkel tot doel om de gebruiker en bezoeker de schoonheid of bijzonderheid van een locatie te tonen.
 2. De beheerder en fotograaf adviseren uitdrukkelijk, gebruikers en bezoekers van de webpagina, zelf geen gebouwen of locaties te betreden tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende gebeurd!

3. Verplichtingen en voorwaarden gebruik

 1. De gebruiker en bezoeker gaat, bij het gebruik van- of bezoek aan de webpagina, ermee akkoord dat hij de beheerder, de eigenaar en/of de fotograaf zal vrijwaren van alle claims.
 2. Verder verklaart de gebruiker en/of bezoeker met het gebruik van de webpagina zich er akkoord mee dat hij/zij nooit een civiele- of strafrechtelijke procedure tegen de eigenaar, de beheerder en/of fotograaf zal starten op grond van het aangetroffen fotomateriaal of informatie op deze pagina.

4. Recht
Voor deze webpagina is het Nederlands Recht van toepassing.