De bouw van dit klooster in Koningsbosch startte in 1873 en werd in verschillende fasen afgebouwd, waardoor er ook verschillende bouwstijlen gebruikt werden, variërend van Neo-Gotisch, Neo-Renaissance en Neo-Romaans. In 1879 werd er een Duitse meisjesschool gesticht (de Höhere Töchterschule) met internaatfunctie, voor leerlingen van 8 tot 18 jaar. In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam er een ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs), vervolgens een MULO (Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs) en in de jaren 70 werd het een MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs). De internaat-functie verviel en in 1995 verliet de laatste zuster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed het gebouw en kwam dit leeg te liggen totdat een leefgemeenschap (St. Immanuel) in kwam, maar korte tijd later weer verdween.

De foto's werden gemaakt met toestemming- en onder begeleiding van de beheerder van het gebouw. De goede man was vrijwel altijd bereid om, mensen die foto's wilden maken, door het gebouw rond te leiden. Hij wist vrijwel alles over de geschiedenis van het gebouw en vertelde daar graag over. Inmiddels is de man geen beheerder meer van het gebouw en mag hij ook niemand meer toelaten van de vastgoedmaatschappij die het pand in eigendom gekregen heeft.
Na vele jaren plannen, veranderen en opnieuw plannen, werd er -eind 2016- gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing van het complex tot hotel. Gelasius Vastgoedmaatschappij is voornemens het complex om te bouwen tot een exclusief Hilton hotel. Doordat het Landelijk Bureau Bibob echter een negatief heeft uitgebracht omdat de kans volgens het bureau groot is dat dit project gefinancierd wordt uit geld van criminele middelen, heeft de gemeente Echt-Susteren de vergunningen geweigerd op grond van het advies van het landelijk bureau Bibob .
Vanuit de omgeving wordt er met teleurstelling gereageerd op de afwijzing van de vergunning omdat dit waarschijnlijk tot gevolg heeft dat het gebouw voorlopig nog leeg ligt (Bron: diverse mediabronnen).