Dit hotel werd in 1904 gebouwd als Grand Hotel. In een tijd waar velen zo goedkoop mogelijk willen vliegen naar een land waar een dictatuur heerst en daar aan het strand willen liggen met een kroket van Ed, kunnen wij ons geen voorstelling meer maken van het feit dat reizen, 100 jaar geleden, nog een hele onderneming was. Een auto was toen nog een automobiel en maar voor een klein deel van de mensen weggelegd. Reizen gebeurde tot die tijd alleen maar als je echt ergens moest zijn en voor de lol ver weg van huis gaan, zat er niet in, zeker niet voor hele families. Vrijwel iedereen, buiten de grote steden, beschikte toen over eigen vee en stukken land, waar groente gekweekt werden; dat liet je niet even achter.
Toerisme was iets dat -vooral bij de upper-class in het Verenigd Koninkrijk, de laatste jaren in opkomst was en zo ontstonden de plannen voor de bouw van dit hotel. Het hotel werd in die jaren tot één van de besten in de verre omgeving gerekend. De prijzen waren in verhouding tot de geboden service waardoor alleen de meest welgestelden een vakantie in dit hotel konden betalen. Een totaal veranderende reismarkt en evenzo veranderende toeristen, zorgden ervoor dat het hotel in de jaren '70 van de vorige eeuw, veel van zijn allure verloor en in 1980 haar deuren moest sluiten.

Het hotel lag ruim 32 jaar leeg toen ik het samen met anderen bezocht. Vloeren waren deels verdwenen of doorgerot en bouwtechnisch was het hotel zwaar in verval. Naarmate je de verdiepingen op ging, werd de staat van de vloer steeds slechter. Vernielingen werden er echter niet of nauwelijks aangericht, waarschijnlijk omdat de buurman (een oud medewerker vh hotel) een stevig oogje in het zeil hield.